به روز رساني و تكميل اطلاعات

 

چنانچه قبلاً اطلاعات مربوط به شما در بانك اطلاعات نمايشگاهی ايران اكسپو شامل فهرستهای 3 گانه شامل :

1) فهرست نمايشگاهها

2) فهرست مجريان نمايشگاهی

3) فهرست خدمات نمايشگاهی

وارد گشته و به اين ترتيب در يكي از رسانه های ايران اكسپو درج گشته است و اكنون قصد تكميل، اصلاح و يا به روز رساني آن را داريد ميتوانيد از طريق تكميل اين فرم نسبت به ارسال اطلاعات جديد و مورد نظر خود به شكل  Online اقدام فرمائيد.

اطلاعات ثبت شده در اين فرم پس از فشردن كليد در پائين فرم به شكل خودكار برای واحد ثبت نام ايران اكسپو ارسال ميگردد.

فرم  به روز رساني و تكميل اطلاعات

موضوع به روزسازي و تكميل اطلاعات :

نام و عنوان متقاضي :

(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)

عنوان :

نام :

نوع فعاليت :

مجری نمايشگاهی

خدمات نمايشگاهی

صنعتی ـ توليدی

خدماتی

آموزشی ـ پژوهشی

نمايندگی شركتهای خارجی

در صورت لزوم ميتوان با نگه داشتن كليد "Ctrl" چند عنوان را با هم انتخاب نمود

موضوع فعاليت (75 موضوع)  :

در صورت لزوم ميتوان با نگه داشتن كليد "Ctrl" چند عنوان را با هم انتخاب نمود

ساير موضوعات :

مشخصات نمايشگاه :

اين گزينه ها مخصوص

به روزرساني و تكميل اطلاعات

نمايشگاهها

ميباشد.

بنبراین برای

روزرساني و تكميل اطلاعات

فهرست مجريان و

فهرست خدمات نيازي

به تكميل اين قسمت نيست.

 

 

اطلاعات اصلي نمايشگاه

نام كامل نمايشگاه (فارسي)

نام كامل نمايشگاه (انگليسي)

نام مخفف نمايشگاه (فارسي)

نام مخفف نمايشگاه (انگليسي)

موضوعات نمایشگاهی

رده نمايشگاهي

نوبت برپايي

مدير اجرايي نمايشگاه

شركت يا موسسه مجري

(ساير اطلاعات مجري نمايشگاه در گزينه های ديگر تكميل شود)

 

زمان و مكان نمايشگاه

تاريخ افتتاحيه

تاريخ اختتاميه

تعداد روزهاي نمايشگاهي

ساعت كار نمايشگاه

مكان برپايي

محل افتتاحيه

افتتاح كننده نمايشگاه

 

اطلاعات آماري نمايشگاه

كشور

تعداد كشورهاي شركت كننده

متر مربع

مساحت تحت پوشش

شركت

تعداد شركت كنندگان (غرفه ها)

سالن

سالن هاي نمايشگاهي (تعداد)

سالن هاي نمايشگاهي (شماره يا اسم سالن ها)

نفر

تعداد تقريبي بازديد كنندگان نمايشگاه

%

درصد رشد تعداد شركت كنندگان نسبت به دوره قبل

%

درصد رشد تعداد بازديد كنندگان نسبت به دوره قبل

%

درصد رشد مساحت تحت پوشش نسبت به دوره قبل

مدير يا رئيس :

  عنوان

مدير

  سمت كامل

مدير

  نام

مدير

  نام خانوادگي

مدير

  تلفن مستقيم

مدير

  تلفن همراه

مدير

  پست الكترونيك

مدير

مسئول ارتباط با ايران اكسپو :

   

شخص مدير (با مشخصات بالا) مسئول ارتباط با ايران اكسپو است

عنوان  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

نام  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

نام خانوادگي  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

عنوان سازماني  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

تلفن مستقيم  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

تلفن همراه  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

پست الكترونيك  

مسئول ارتباط با ايران اكسپو

شماره های تماس :

بين شماره ها خط فاصله تايپ نمائيد

تلفن (ها)

فكس (ها)

 

وب سايت :

نشاني پست الكترونيك :

شهر :

كشور :

نشاني پستي :

پلاك

طبقه

واحد

 كد پستي

صندوق پستي

لطفاً کد امنیتی روبرو را عیناً در فرم وارد کنید :