خدمات نمایشگاهی

گروه خدمات نمايشگاهی ايران اكسپو، بعنوان موسس اولين بانك اطلاعات نمايشگاهی ايران، تبادل اطلاعات ضروري و حياتي مربوط به نمايشگاهها، رويدادها، شركتها و موسسات نمايشگاهی را توسط بكارگيري رسانه های الكترونيك و چاپي در دستور كار خويش قرار داده است. از اين رو با توجه به ويژگي های غیر قابل انکار اينترنت به عنوان يک رسانه همگانی الکترونیک دو سویه، گروه ایران اکسپو اين امكان را فراهم نموده تا از طريق وب سايت خود حجم انبوه اطلاعات همواره در تغییر شرکتها، موسسات و سازمانهای نمایشگاهی و نیز اطلاعات خود نمایشگاهها را مدیریت و راهبری نماید. ايران اکسپو با اعتقاد به نقش بنيادين اطلاعات مفيد (کميت مفيد؛ کيفيت مفيد؛ زمان دسترسي مفيد و هزينه مفيد) در موفقيت فعاليت های نمايشگاهی؛ و به جهت ايفای نقش مرجع اطلاع رساني و پر کردن خلائي که از اين بابت گريبانگير فعاليت های نمايشگاهی ميباشد راه اندازي شده است.

به اين ترتيب ايران اكسپو با هدف ارائه مفيد و مؤثر  اطلاعات نمايشگاهی به مخاطبان؛ اعم از شركت كننده؛ غرفه دار؛ مجري و خدمات نمايشگاهی؛ اقدام به گردآوري، سازماندهي، دسته بندي، توزيع و ارتقاء و به روز سازي هدفدار اين اطلاعات نموده است.

از آنجا که نوعاً دو گروه شرکت و موسسه در برپايي هر نمایشگاه مشارکت دارند، بنابراین ساختار اطلاع رسانی بانک اطلاعات نمايشگاهی ايران اکسپو به گونه ای طراحی گشته که دو فهرست مستقل تحت عنوان فهرست مجريان نمايشگاهی و فهرست خدمات نمايشگاهی برای ثبت نام شرکت ها در كنار فهرست نمايشگاهها و بخش اطلاعات نمايشگاهی اختصاص يابد. بخش اطلاعات نمايشگاهی بدليل ماهيت فعاليتهای نمايشگاهی که نيازمند اطلاعات جامع، کامل و به روز در زمينه موضوعات مختلف است، به بانک اطلاعاتي ايران اكسپو افزوده است.

بنابراین بانك اطلاعات نمايشگاهی ايران اكسپو مشتمل بر اين چهار بخش ميباشد :

1) فهرست نمايشگاهها

2) فهرست شركتها و موسسات مجري نمايشگاهی

3) فهرست شركتها و موسسات خدمات نمايشگاهی

4) اطلاعات نمايشگاهی

به این ترتیب ایران اکسپو به عنوان یک پل ارتباطی کارآمد، امکان دريافت اطلاعات فوق را در تمام مدت شبانه روز و از هر نقطه دنياي متمدن برای همگان بويژه دست اندركاران صنعت نمايشگاهی فراهم آورده است.

ثبت نام در بانك اطلاعات نمايشگاهی ايران اكسپو؛ پيش شرط دريافت ساير خدمات ايران اكسپو ميباشد.

مجموعه خدمات گروه ايران اكسپو عبارت است از :

ثبت نام در فهرست

نام و مشخصات نمايشگاههای ايران. ايران اكسپو در حال حاضر سرگرم زمينه سازي برای تحت پوشش قرار دادن نمايشگاههای شهرستانها نيز ميباشد بنابراین در حال حاضر صرفاً اطلاعات نمايشگاههای تهران پشتيباني ميگردد. مشاهده فهرست نمايشگاهها ...

ثبت نام در فهرست

شرکتهایی که الزاماً دارای غرفه نیستند و فقط نقش خدمات رسانی را در نمایشگاههای مختلف ایفا مینمایند. به عنوان مثال شرکتها و موسسات ارائه کننده خدمات :

  • طراحي و ساخت غرفه

  • تجهيزات نمايشگاهي

  • چاپ، تكثير، طراحي و گرافيك

  • تبليغات و اطلاع رساني

  • اينترنت و وب سايت

  • توزيع اوراق تبليغاتي

  • ساير خدمات نمايشگاهي

ایران اکسپو با ثبت نام از این دسته از شرکت ها (ثبت نام + كاتالوگ الكترونيك) نام، مشخصات کامل و صفحه اختصاصي آنها را برای مدت 1 سال در فهرست شرکتهای خدمات نمایشگاهی قرار داده تا مخاطبان مربوطه به اطلاعات آنها دسترسی داشته و در روند انتخاب همکار در مجموعه عملیا نمایشگاهی خود از این اطلاعات استفاده نمایند. همچنين هر يک از شرکتهای اين گروه ميتوانند در صورت تمايل اقدام به درج آگهی تبليغاتي در رسانه های ايران اکسپو نمايند.مشاهده فهرست خدمات نمايشگاهی ...

ثبت نام در فهرست

شرکتهایی که در نمایشگاههای خصوصی (نمایشگاههایی که برپایی آنها توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران نمیباشند) عهده دار ثبت نام، برپایی، مدیریت و اجرای نمایشگاه هستند. ایران اکسپو نام، مشخصات کامل و كاتالوگ الكترونيك این دسته از شرکت ها را نیز در صورت ثبت نام به مدت 1 سال در وب سايت خود درج مینماید. بنابراین هرگونه تماس و کسب اطلاع در خصوص نحوه ثبت نام، مشارکت و حضور در نمایشگاههای تحت مدیریت این شرکت ها، اعم از نمایشگاههای برچیده شده، برپا و در دست بررسی و برپایی از این طریق قابل دسترس خواهد بود. همچنين هر يک از شرکتهای اين گروه ميتوانند در صورت تمايل اقدام به درج آگهی تبليغاتي در رسانه های ايران اکسپو نمايند. مشاهده فهرست مجريان نمايشگاهی ...

كاتالوگ الكترونيك عبارت است از مجموعه اي از صفحات وب اختصاصي درون وب سايت ايران اكسپو برای شركتهای مجري نمايشگاهی و خدمات نمايشگاهی كه در آن ميتوان به معرفي، تبليغ و اطلاع رساني پيرامون خدمات مورد دلخواه اقدام نمود.

كاتالوگ الكترونيك بدليل اختصاصي بودنش دقيقاً همانند يك وب سايت مستقل بوده و آدرس دسترسي آن به اين شكل ميباشد :

www.iran-expo.ir/ec-your name

كه بجاي عبارت your name، نام اختصاصي مورد نظر سفارش دهنده مثل  Sahel_Co يا Majid LTD قابل تعريف ميباشد. اطلاعات بيشتر...

خبرنامه نمايشگاهی

و آخرين تغييرات تقويم

نمايشگاهی

شامل آخرين تغييرات تقويم سالانه نمايشگاههای تهران و شهرستانها، يادآوري نمايشگاههای هفته بعد، اعلام افتتاحيه و اختتاميه نمايشگاهها و اخبار و اطلاعات مربوط به نمايشگاهها. خبرنامه الكترونيك نمايشگاهی از سه طريق قابل دسترسي ميباشد.

وب سايتهای

تخصصي نمايشگاهی

رده طلائي

رده نقره اي

رده برنزي

رده ساده

كليه مجريان نمايشگاهی دست اندركار برپايي نمايشگاه به خوبي به اين نكته واقف هستند كه وب سايتهای نمايشگاهی چه نقش مهمي در ارتباط و خصوصاً ثبت نام Online شركت كنندگان خارجي در نمايشگاههای بين المللی ايفا مينمايد. ايران اكسپو وب سايتهای تخصصي نمايشگاهی خود را با امكانات و تعرفه های ويژه در چهار رده مختلف ارائه مينمايد.

پانوراما

طراحی پانوراما

پانوراما عبارت است از يك عكس يا تصوير 360 درجه ديجيتال كه يك چشم انداز كامل 360 درجه رو به بيرون يا رو به داخل از موضوعات مختلف نظير فضاها و محوطه ها و يا اشياء را در محيط كامپيوتر در معرض قرار ميدهد.

هر دو حالت پانوراما برای استفاده های نمايشگاهی قابل بكارگيري ميباشد. حالت رو به بيرون برای محوطه ها و فضهای نمايشگاهی مثل : سالن ها و غرفه ها و حالت رو به داخل برای كالا و محصولات و توليدات.

از طريق پانوراما ميتوان دوران و چرخش 360 درجه را حول محور بيننده انجام داد و تمامي اطراف موضع يا محوطه را بازديد نمود. همچنين امكان زوم به داخل يا بيرون برای بزرگ نمايي و كوچك نمايي موضوعات به سادگي وجود دارد.

قابليت ديگر پانوراما امكان قرار دادن لينك به پانورامهای ديگر ميباشد. به اين ترتيب ميتوان از يك پانوراما به پانوراماي ديگر تغيير مكان داد. از جمله كاربردهای پانورامهای مجموعه اي، پوشش دادن يك نمايشگاه به شكل كامل شامل تمامي فضهای باز و سرپوشيده و غرفه ها و سالن ها و محصولات و كالهای درون آنها ميباشد. مشاهده نمونه پانوراما ...

طراحی نمايشگاهی 

طراحی غرفه و غرفه آرايي

طراحی استند و سازه های نمايشگاهی

طراحی گرافيك نمايشگاهی

ايران اكسپو آمادگي دارد تا با بهره گيري از تخصص و تجارب نمايشگاهی خود بهترين سرويسها را در زمينه خدمات طراحی نمايشگاهی ارائه نمايد.

گرافيك نمايشگاهی 

طراحی انواع رسانه ها و اقلام گرافيكي نمايشگاهی

 قابل توجه مجریان نمایشگاهی : برای اولين بار در ايران نقشه موبایلی و نقشه ديجيتال نمايشگاهی خود را سفارش دهيد


تقویم نمایشگاهی

مجریان نمایشگاهی

خدمات نمایشگاهی

اخبار نمایشگاهی

نقشه های نمایشگاهی

مقالات نمایشگاهی

پانورامای نمایشگاهی 

لينك های نمایشگاهی

سفارش خدمات نمایشگاهی

جستجو

تماس

صفحه اصلی