لینک های نمایشگاهی

برای معرفي لينك های جديد، از فرم پائين صفحه استفاده نمائيد.

اين صفحه مختص معرفي لينك سازمانها و ادارات و موسسات غير خصوصي ميباشد. شركتها و موسسات خصوصي برای معرفي لينك خود به فهرست مجريان نمايشگاهی و فهرست خدمات نمايشگاهی و فهرست نمايشگاهها مراجعه فرمايند.

سايت های نمایشگاهی ايران 

  تلفن پيش شماره فكس وب سایت
ايران اكسپو (گروه خدمات نمايشگاهی) 44838175 21 44838175 www.iran-expo.ir
نمايشگاه بين المللی اراك 4130540 861 4130540 www.arak-fair.com
نمايشگاه بين المللی اردبيل 5514740 - 5513625 451 5513625 www.ardabilfair.ir
نمايشگاه بين المللی اروميه (آذربايجان غربي) 3370902,3 441 3370205,6 www.urmiafair.com
نمايشگاه بين المللی اصفهان 6300028 311 6300029 www.isfahan-fair.com
نمايشگاه بين المللی اهواز (خوزستان) 3372376 611 3372376 www.ahwazfair.com
نمايشگاه بين المللی بوشهر 2522324 -2522116 771 2529405 www.bushehr-fair.com
نمايشگاه بين المللی تبريز 8 - 6373851 411 6373850 www.tabrizfair.ir
نمايشگاه بين المللی تهران 21911 21 21911 www.iranfair.com
نمايشگاه بين المللی رشت (گيلان)  ? 131 ? ?
نمايشگاه بين المللی زنجان 3222007 - 3234886 241 3261300 www.caspianieco.com
نمايشگاه بين المللی شهر کرد ? 381 ? www.chbfair.com
نمايشگاه بين المللی فارس (شیراز) ? 711 ? www.farsfair.ir
نمايشگاه بين المللی قزوين 10 - 3692401 281 www.qifc.ir
نمايشگاه بين المللی كرمان 14 - 2719810 341 ? ?
نمايشگاه بين المللی كرمانشاه 6 - 8371033 831 8371037 www.krfair.ir
نمايشگاه بين المللی كيش ? 76444 ? www.kishfair.com
نمايشگاه بين المللی گرگان (گلستان) ? 171 ? ?
نمايشگاه بين المللی مشهد (خراسان) 5013000 511 5018000 www.mashadfair.com
نمايشگاه بين المللی همدان 4 - 2546741 811 2544130 www.hamedanfair.ir
نمايشگاه بين المللی يزد ? 351 ? ?

سايتهای نمايشگاهی خارجي

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

لينك های دولتي و وزارتخانه ها

اتحاديه ها، انجمن ها

بانك های ايراني

سايت های نقشه

خبرگزاري ها

روزنامه ها

 

 

معرفي لينك های جديد
لينك مورد نظر :  
نام لينك (نام مورد نمايش) :  
توضيحات لينك معرفي شده :  
نام فرستنده :  

پست الكترونيك فرستنده :

 

تلفن تماس فرستنده :

 

لطفاً کد امنیتی روبرو را عیناً در فرم وارد کنید :

 

بالا

 

 قابل توجه مجریان نمایشگاهی : برای اولين بار در ايران نقشه موبایلی و نقشه ديجيتال نمايشگاهی خود را سفارش دهيد


تقویم نمایشگاهی

مجریان نمایشگاهی

خدمات نمایشگاهی

اخبار نمایشگاهی

نقشه های نمایشگاهی

مقالات نمایشگاهی

پانورامای نمایشگاهی 

لينك های نمایشگاهی

سفارش خدمات نمایشگاهی

جستجو

تماس

صفحه اصلی