از زمان تاسيس دفتر بين المللى نمايشگاه هاى جهانى تا بحال ۳۴ نمايشگاه بزرگ بين المللى اكسپو در جهان برگزار شده است

 

 

 

 

 

 

 

اكسپو شهر هانور آلمان ظرف پنج ماه ميزبان ۱۹ ميليون بازديد كننده بود

...

كل اكسپو هایى كه تاكنون در دنيا برگزار شده حدود ۳۰۰ ميليون نفر بازديد كننده داشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايشگاه تهران مكانى زيبا و با امكانات مناسب است

سال 2012 نمايشگاه جهاني اكسپو در ايران برگزار ميگردد

برگرفته از روزنامه شرق - سه شنبه 6 مرداد 83 - شماره 249 - سال اول

 

روز دوشنبه ضرب الاجل شهردارى تهران مبنى بر تعطيلى نمايشگاه بين المللى تهران بود. همچنين قرار بود آقای دكتر حسين اسفهبدى، مديرعامل شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى ايران و ويسنت گونزالس لوسرتاس دبيركل دفتر بين المللى نمايشگاه هاى جهانى پيرامون نقش و جايگاه نمايشگاه هاى ايران در سطح جهان در جمع خبرنگاران سخنرانى كنند. با گذشت حدود ۴۰ دقيقه و نيامدن دكتر اسفهبدي به دليل  بيمارى و حضور وي در بيمارستان گونزالس به جاى آقای دكتر اسفهبدي به بيان نقطه نظرات خود و پس از آن پاسخگوى سئوالات خبرنگاران شد.

وى در ابتدا به برگزارى اكسپو ۲۰۱۲ در ايران اشاره كرده و گفت: دفتر بين المللى نمايشگاه هاى جهانى در سال ۱۹۲۸ تاسيس و در حال حاضر ۹۱ عضو از جمله ايران دارد. از زمان تاسيس اين سازمان ۳۴ نمايشگاه بزرگ بين المللى اكسپو در جهان برگزار شده است. وى تاثيرات برگزارى اكسپو در دنيا را تحولات اقتصادى، گفتمان سياسى و تبادل فرهنگى بيان كرد و افزود: به عنوان مثال اكسپو شهر هانور آلمان ظرف پنج ماه ميزبان ۱۹ ميليون بازديد كننده بود.

افزايش ظرفيت هتل از ۶۰ به ۹۰ درصد و گسترش صنعت توريسم از ديگر تاثيراتى بود كه گونزالس براى اكسپو ها بيان كرد. او در ادامه سخنان خود تغيير ساختار شهرى، توسعه حمل ونقل و سرعت بخشيدن به رشد مخابرات و ارتباطات كشور ها را از جمله تحولات مثبت نمايشگاه هاى بزرگ عنوان كرد و اظهار داشت: كل اكسپو هایى كه تاكنون در دنيا برگزار شده حدود ۳۰۰ ميليون نفر بازديد كننده داشته است.

دبيركل دفتر بين المللى نمايشگاه هاى جهانى به بازديد خود از محل نمايشگاه هاى بين المللى تهران و ساير شهر ها اشاره كرد و گفت: سال گذشته وقتى كار بازديدم از ايران به اتمام رسيد ايران را به عنوان يكى از فعال ترين اعضاى اين سازمان معرفى كردم.

يكى از نكات جالبى كه وى به آن اشاره كرد مذاكره و بحث با معاونين وزير ارشاد و بازرگانى براى اولين بار بوده كه در آن اطلاعات لازم را در مورد منافع اقتصادى، فرهنگى و سياسى برپايى اكسپو و نيز چگونگى آن را به طرف هاى ايرانى ارائه كرديم.

خبرنگارى در مورد احتمال تعطيل شدن نمايشگاه تهران و تكليف برپايى اكسپو ۲۰۱۲ ايران سوال كرد. گونزالس در پاسخ اظهار داشت : من چندان با اين پرسش شما آشنا نيستم ولى نمايشگاه تهران مكانى زيبا و با امكانات مناسب است. ولى با اين حال براى برگزارى اكسپو به مكان و فضايى بزرگ تر از اين محل نياز داريد. ضمن اينكه اگر قرار باشد كه نمايشگاه تهران را به خارج از شهر منتقل شود بايد به فكر امكانات و تسهيلات آن نيز بود.

گونزالس در پاسخ به سئوال شرق در مورد برگزارى اكسپو ايران در ساير شهر ها مانند تبريز افزود: برگزارى اينگونه نمايشگاه ها نياز به مكانى هاى فعال، پويا و نيز دسترسى آسان به وسايل ارتباطى حمل ونقل و استقبال مردم دارد. البته ما نه تنها در پايتخت ها بلكه در ساير شهر ها نيز اكسپو برگزار كرده ايم، بنبراین مشكلى در اين زمينه نداريم.

وى در پاسخ به سئوال ديگر شرق در مورد سود اين سازمان از برگزارى اكسپو هاى مختلف در دنيا و هدف از اجراى اين اكسپو ها تصريح كرد: اين سازمان يك نهاد انتفاعى نيست و به دنبال كسب سود در كوتاه مدت نيست بلكه برگزارى اكسپو به گذشت زمان و سرمايه گذارى بسيار نياز دارد. هدف اصلى ما در اين زمينه گسترش صنعت توريسم، اقتصاد و نيز مبادلات فرهنگى ميان كشور هاست.

او همچنين در ادامه به اين نكته اشاره مى كند كه اكسپو ها به دليل سرمايه گذارى بالا بايد توسط دولت برگزار شوند و سود حاصل از برگزارى اين اكسپو ها در درازمدت براى كشور ها نمايان مى شود.

گونزالس در پاسخ به اين سئوال كه نام اكسپو ايران در سال ۲۰۱۲ چه خواهد بود، گفت: موضوعات بسيارى در اين زمينه از جمله احترام به فرهنگ كشور ها و گفتمان سياسى مطرح است ولى تاكنون دولت ايران در اين رابطه تصميمى نگرفته است. ولى آنچه مهم بوده اين است كه دولت ايران علاقه فراوانى براى برگزارى يك اكسپو در اين سال از خود نشان داده است.

او در ادامه گفت: اين اكسپو ها مى تواند نقش بسيار مهمى در جلوگيرى از ايجاد تفكر يك جانبه نگرى و دورى از آن و نيز ثبات سياسى در كشور هاى مختلف ايفا كند.

 قابل توجه مجریان نمایشگاهی : برای اولين بار در ايران نقشه موبایلی و نقشه ديجيتال نمايشگاهی خود را سفارش دهيد


تقویم نمایشگاهی

مجریان نمایشگاهی

خدمات نمایشگاهی

اخبار نمایشگاهی

نقشه های نمایشگاهی

مقالات نمایشگاهی

پانورامای نمایشگاهی 

لينك های نمایشگاهی

سفارش خدمات نمایشگاهی

جستجو

تماس

صفحه اصلی