معرفي سرويس

کاتالوگ الکترونيک ايران اكسپو

نمونه كاتالوگ الكترونيك را ببينيد

كاتالوگ الكترونيك عبارت است از مجموعه اي از صفحات وب اختصاصي درون وب سايت ايران اكسپو برای شركتهای مجري نمايشگاهی و شركتهای خدمات نمايشگاهی كه در آن ميتوان به معرفي، تبليغ و اطلاع رساني پيرامون خدمات مورد دلخواه اقدام نمود.

كاتالوگ الكترونيك بدليل اختصاصي بودن دقيقاً همانند يك وب سايت مستقل بوده و آدرس دسترسي آن به اين شكل ميباشد www.iran-expo.ir/ecـyourname كه بجاي عبارت your name، نام شركت يا موسسه سفارش دهنده مثل : Sahel_co يا Majid LTD قابل تعريف ميباشد :

مثال

www.iran-expo.ir/ecـMajid_LTD

www.iran-expo.ir/ecـSahel_Co

www.iran-expo.ir/ecـMino_Co

www.iran-expo.ir/ecـAbasi_Fard_Industrial_Co

سرويس كاتالوگ الكترونيك ايران اكسپو با اهداف 4 گانه زير ايجاد گشته است :

1ـ وقت طلاست : صرفه جويي در زمان برای شركت ها از طريق سپردن امر مديريت اطلاع رساني و تبليغات الكترونيك خود به ايران اكسپو توسط كاتالوگ الكترونيك (ايجاد؛ طراحی و به روز سازي)

2ـ تمركز اطلاعاتي و امكان مقايسه سريع : اتخاذ مديريت واحد و متمركز در امر اطلاع رساني و تبليغات الكترونيك شركتهای همكار از طريق گرد آوري اطلاعات همه شركتها در يك وب سايت حاصل گشته و در عين حال امكان مقايسه را نيز فراهم مينمايد.

3ـ مختصر و مفيد : معرفي و ذكر خصوصيات و ويژگيهای لازم و كافي كالا و خدمات شركتها و پرهيز از اطاله كلام.

4ـ الگوي واحد : از طريق بكارگيري چارچوب نسبتاً يكنواخت برای كاتالوگ الكترونيك (با حفظ قدرت مانور در جزييات) مخاطب بدليل آشنا شدن سريع با چارچوب فوق در ميان اطلاعات پراكنده سر درگم نشده و اطلاعات مورد نظر خويش را به راحتي پيدا خواهد نمود.

مجموعه مطالبي که در هر كاتالوگ الكترونيك ارائه ميگردد به منظور معرفي مشروح كالا و يا خدمات سفارش دهنده بوده و به شكل مستقل و اختصاصي متعلق به شركت يا موسسه سفارش دهنده بوده و شامل موارد زير ميباشد :

انواع 3 گانه كاتالوگ الكترونيك :

نام سرويس

تعداد صفحات

در اختيار

حجم فضاي

در اختيار

ايي ـ ميل ايران اكسپو

YOUR NAME@iran-expo.ir

هزينه ارتقاء

به ازاي هر

صفحه اضافي و 1 MB فضا

ثبت نام

3 صفحه متن و تصوير

3 MB

+

100.000 تومان ثبت نام كنيد
2 صفحه متن و تصوير

2 MB

+

750.000  تومان ثبت نام كنيد
1 صفحه متن و تصوير

1 MB

ندارد

50.000 تومان ثبت نام كنيد
  • نحوه چيدن مطالب در اين صفحه و تهيه و تحويل تصاوير و عکسهای مربوطه نيز به انتخاب و عهده سفارش دهنده ميباشد.

  • اين صفحه برای مدت یک سال برپا بوده و در اين مدت امکان تغيير و اصلاح جزيي آن 3 نوبت در سال بدون هزينه؛ و تغيير و اصلاح کلي آن با هزينه حداکثر 75% ارزش روز صفحه قابل اجرا ميباشد.

  • در صفحات اختصاصي؛ آگهي تجاري ديگران درج نميگردد.