آ ـ ا

 

آراک

آوا ابتکار تهران

آوين

اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران

اتحاديه چاپخانه داران تهران

اتحاديه صادرکنندگان مبلمان منزل و اداري

اتحاديه سازندگان لوستر

استانداري تهران

انجمن توليد كنندگان چيني و سراميك

انجمن شرکتهای انفورماتيک ايران

انجمن صنفي توليدكنندگان تجهيزات پزشکي و آزمايشگاهي

انجمن صنايع چرم ايران

انجمن صنايع شوينده

انجمن متخصصين علوم و صنايع غذائي ايران

انجمن صنفي شيريني و شکلات ايران

ايدرو (وزارت صنايع)

ب  

بانيان اميد

بزرگ انديشان (سرويس های تجاري)

پ

 

پالار سامانه

ت

 

توسعه صنايع نمايشگاهی تهران (هم آوا تجهيز)

تکايار

خ

 

خانه صنعت و معدن

خدمات تعاون خوزستان

د  

دلتاي سبز

ديزان داد

ر

 

راوه صنعت

رهيار بامين

س

 

سازمان غله کشور

سامع پاد نوين

ست (سامان، تدبير، توسعه)

سنا

سهامي فرش (شرکت)

ش

 

شوراي صنايع گاز و لوازم خانگي

ص

 

صانير

صنايع ملي پتروشيمي

ط  
طراحان نمايشگاهي (شركت)
م

 

مبنا تجارت نيکان

مجامع امور صنفي

ميلاد مبتكر شرق
ن

 

نمايشگاههای بين المللی ج. ا. ايران (شرکت سهامی)

نمايشگاههای بين المللی سنگ و فلز قشم

نيروي انتظامي

و

 

وزارت ارشاد (موسسه نمايشگاههای فرهنگي ايران)

وزارت تعاون

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

وزارت نفت

وزارت نيرو

ه  

هربرز